/mnt/fileserver/portal/data_storage/webcis/portapollo/zav_prace/69047/UMGrgiLnpbo,5YE7qiicMw==_posudek_Košíková_Němeček.pdf Chyba Error (/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php)
nefunguje send file.