Detail knihy

Fyzika

Obálka knihy Fyzika

ukázka z knihy
Novinka: 0

ISBN:978-80-214-4123-1Autor: David Halliday, Robert Resnick, Jearl WalkerRok vydání: 2019

Dvousvazková publikace (jednotlivě neprodejné). Kvalitní, osvědčená a moderně zpracovaná učebnice vhodná pro základní kurz fyziky na vysokých školách. Překlad 8. vydání Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, 2008. Text učebnice je dobře srozumitelný a umožňuje pochopení jevů a zákonitostí. Výklad motivuje ke studiu každé partie, je uvedena i řada praktických aplikací odrážejících současný stav poznání a technologií. Struktura všech 44 kapitol je stejná: Výklad, ilustrovaný barevnými schématy, náčrtky i fotografiemi, je použit v podrobně řešených vzorových příkladech. Následuje krátká kontrolní úloha, jejíž vyřešení (výsledek je na konci knihy), ujistí čtenáře, že látku pochopil správně a že může pokračovat dalším článkem. Po heslovitém shrnutí obsahu kapitoly následují otázky ve formě příkladů z celé kapitoly a úkoly a problémy pro samotné řešení. Výsledky jsou uvedeny na konci knihy spolu s dodatky. Publikace je oproti předchozímu vydání nově rozdělena do dvou svazků. Základní rozdělení kapitol bylo zachováno: Mechanika, Mechanika – Termodynamika, Elektřina a magnetismus, Elektromagnetické vlny - Optika - Relativita, Moderní fyzika. Zvýhodněná cena pro studenty je 1 600,- Kč, ale pouze v našem nakladatelství.

2. vyd. - dotisk

1 720 Kč

skladem

Vazba: pevná vazba

Jak jste se o nás dozvěděli?

Celková cena objednávky je 1 720 Kč Kč. Cena nezahrnuje případnou přepravu společností Gies Parcel. Cena přepravy se řídí aktuálním ceníkem dopravce.

Zpět na katalog

Odpovědnost: Jan Janák

Nahoru