Detail knihy

Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice

Obálka knihy Magnetické jevy a obvody ve výkonové elektronice, měřicí technice a silnoproudé elektrotechnice

Novinka: 0

ISBN:978-80-214-4003-6Autor: Miroslav PatočkaRok vydání: 2011

Cílem publikace je předložit čtenáři ucelený soubor teoretických poznatků a praktických postupů, které vedou k jednoznačnému a optimálnímu návrhu všech magnetických obvodů vyskytujících se v technické praxi. Důraz je kladen na aplikace v oblasti výkonové elektroniky, měřicí techniky a silnoproudé elektrotechniky. Jedná se o návrhy následujících typů magnetických obvodů: • vzduchové cívky, omezovací výkonové reaktory, Helmholtzovy cívky, • tlumivky na feromagnetickém jádře se vzduchovou mezerou, přesytky, • vf. Impulsní transformátory ve spínaných zdrojích, nf. Transformátory, • snímače stejnosměrného napětí a proudu, měřicí transformátory, Rogowského cívky, • levitační elektromagnet, • proudově kompenzované odrušovací tlumivky, odrušovací filtry. Rozsáhlá část textu se zabývá detailními návrhy všech typů síťových spínaných zdrojů: • jednočinné a dvojčinné propustné měniče, blokující měniče, • návrh výstupního LC-filtru, • kybernetické regulační struktury − regulace na konstantní napětí, proud, výkon. Teoretická část textu je psána co nejsrozumitelněji, s podrobným výkladem, může tedy sloužit nejen jako vysokoškolská učebnice, ale i k samostudiu. Jsou v ní zpracována níže uvedená témata. Fyzikální základy elektromagnetických jevů: • geometrický význam pojmu spřažený magnetický tok cívky, • názorný výklad Maxwellových rovnic, Stokesovy věty, Gaussovy věty, • topologické vlastnosti elektromagnetického pole, princip reciprocity, • šíření pole v různých prostředích, • magnetický skinefekt a kmitočtová závislost vířivých ztrát v železe, • elektrický skinefekt a kmitočtová závislost Jouleových ztrát v mědi. Teorie magnetických obvodů: • magnetické obvody lineární/nelineární, parametrické/neparametrické, • teorie přenosových dvojbranů, • teorie transformátoru, matematické modely transformátoru napětí a proudu. Magnetické materiály: • fyzikální podstata feromagnetismu na atomární úrovni, • vlastnosti feromagnetických materiálů, • měřicí metody v oblasti magnetismu. Matematické postupy vedoucí k optimálnímu návrhu magnetického obvodu: • nalezení minimálního objemu transformátoru nebo tlumivky, • optimalizační úloha je vždy řešitelná v uzavřeném tvaru, proto není nutno používat numerických iteračních postupů. Text obsahuje přibližně 380 obrázků, 16 tabulek a 30 ilustračních číselných příkladů. Pro oživení je publikace doplněna základními životopisnými údaji všech významných osobností, o nichž je zmínka v textu.

1. vyd.

516 Kč

Vazba: pevná vazba

Vložit do košíku

Odpovědnost: Jan Janák

Nahoru