Detail knihy

The Failure of Embankment Dams due to Overtopping

Obálka knihy The Failure of Embankment Dams due to Overtopping

Novinka: 0

ISBN:978-80-214-3527-8Autor: Jan Jandora, Jaromír ŘíhaRok vydání: 2008

Monografie je výsledkem několikaleté tvůrčí badatelské činnosti autorů a pracoviště v oblasti, která je s ohledem na mimořádné hydrologické situace a jejich následky v posledních několika letech v ČR i ve světě velmi aktuální. Jedná se o extrémní hydrologické situace v povodích, při kterých došlo k porušení řady sypaných hrází v důsledku jejich přelití. Autoři rozčlenili předkládané téma do 14 kapitol, které lze podle popisované problematiky rozdělit do čtyř skupin. První skupina uvádí téma publikace a shrnuje dosud známé informace o poruchách hrází, druhá popisuje fyzikální podstatu dějů při poruchách a přibližuje možnosti stanovení parametrů potenciální poruchy, třetí se zabývá problémy a interpretací výsledků experimentálního výzkumu a čtvrtá prezentuje některé případové studie a užitečná doporučení pro praxi. Poslední kapitoly 10-14 vhodnou formou usnadňují čtenáři orientaci v textu a v dostupných našich i zahraničních publikacích k problematice poruch sypaných hrází. Forma a obsah publikace jsou optimálně sladěny, takže čtenář získává oprávněně pocit, že publikace poskytuje maximum dosud existujících informací navíc okamžitě aplikovatelných v praxi. Description The existence of the dams retaining water either permanently or occasionally, is always connected with the risk of their failure. The failure of a dam gives rise to a flood wave that.

1. vyd.

442 Kč

Vazba: brožovaná

Vložit do košíku

Odpovědnost: Jan Janák

Nahoru