Detail knihy

Tajemství lidského hlasu

Obálka knihy Tajemství lidského hlasu

Novinka: 0

ISBN:978-80-214-3499-8Autor: Vojtěch MišunRok vydání: 2010

Publikace předkládá studii tvorby lidské řeči, a především lidského hlasu. Je zde popsán mechanizmus vzniku lidského hlasu a jeho jednotlivých složek, tj. samohlásek a souhlásek. Detailněji je také probrána problematika funkce hlasivek a naznačeny dvě teorie jejich funkce. Téma také zasahuje více oblastí akustiky. ...Vokální trakt je akustickou kavitou, v níž může za jistých okolností rezonovat příslušný vzduchový prostor. Tj. v kavitě vzniká stojaté vlnění. Vokální trakt je tvořen ústní a hrdelní dutinou. V jistých případech mohou být součástí vokálního traktu i nosní dutina a přilehlé dutiny lebeční. Kavita vokálního traktu je ohraničena na vnější straně otevřením ústní dutiny, na straně hlasivek pak hlasivkami, které jsou trvale otevřeny při generování hlasu šeptem a vibrují při mluvení nahlas. Vokální trakt coby akustická kavita je poměrně složitým prostorovým akustickým útvarem jak po stránce geometrické, tak i po stránce jejího buzení. Vzhledem k těmto skutečnostem a pro lepší pochopení akustických vlastností vokálního traktu a pro generování lidského hlasu vůbec je vhodné se blíže seznámit s akustickými vlastnostmi jednodušších tvarů kavit... Autor se na VUT Brno zabývá konstrukcí náhradní hlasivky, jejíž princip byl také patentován. Původní cena 516 Kč vč. DPH, nyní za mimořádnou cenu.

1. vyd.

Jazyk, řeč, hlas, souhlásky, samohlásky...

333 Kč

Vazba: pevná vazba

Vložit do košíku

Odpovědnost: Jan Janák

Nahoru