Kompetence

 • řízení správy a provozu areálů (Rektorátu),
 • řízení údržby a oprav budov, zařízení a venkovních prostor (Rektorátu a metodicky VUT),
 • řízení správy majetku,
  • o zajištění a správa stavební a technologické pasportizace objektů VUT,
  • o pojištění majetku,
  • o provádění fyzické inventarizace budov, hal, staveb, pozemků, věcných břemen a nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku – pozemků a věcných břemen VUT (v součinnosti s Odborem ekonomiky a účetnictví),
  • o evidence komunálního odpadu,
 • řízení provozních služeb (energetického managementu, IT podpory apod.),
 • nakupování energií a médií a nákladové optimalizace spotřeby,
 • koordinace a správa systémů měření a regulace v budovách a technologické zajištění,
 • rozvoj, provoz, údržba, opravy, instalace, likvidace, servis a poradenství v oblasti informačních technologií včetně multimediálních zařízení pro Rektorát,
 • činnosti související s pronájmy dočasně nevyužívaných ploch a prostor,
 • řízení zásobování a nakupování RE VUT,
 • správa pozemků – správa nemovitého majetku podléhající evidenci v centrální databázi katastru nemovitostí,
 • řízení BOZP a požární ochrany,
 • příprava podkladů pro veřejné zakázky, organizace výběrového řízení pro zakázky malého rozsahu,
 • příprava podkladů provozních neinvestičních, investičních a centralizovaných prostředků (mimo projektové financování) k rozpočtu RE VUT v Brně,
 • evidence a uveřejňování smluv spadajících pod Provozní odbor,
 • technická pomoc fakultám a součástem VUT.

Kontaktní údaje

Provozní odbor
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Provozní odbor - lidé

Správa budov I - Centrum

Správa budov II - Kraví Hora

Správa nemovitého majetku a energií

Správa budov VII - Kounicova

Správa budov V - Inkubátor VUT

Správa budov areál Údolní 53

Areál Údolní 19

Areál Rybářská 13/15

Archiv - provoz