Organizační struktura

Odbor ekonomiky a účetnictví

Kompetence

 • provozní a investiční účetnictví,
 • agenda daní a cel,
 • komunikace s orgány finanční správy dle daňového řádu,
 • bankovní a hotovostní operace (vč. pokladny, bankovního systému),
 • správa a účtování majetku a investic,
 • vedení účetnictví a daní pro Rektorát a vybrané součásti VUT,
 • účetní závěrka VUT,
 • správa bankovního elektronického systému,
 • agenda optimalizace bankovních operací a vedení účtů včetně řízení kurzových rizik,
 • inventarizace majetku,
 • metodika účetnictví a daní,
 • podpora externímu auditorovi v rámci procesu ověřování účetní závěrky VUT.

Kontaktní údaje

Odbor ekonomiky a účetnictví
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Zápisy z porad EO

Tato složka není viditelná všem. Práva budou ověřena po přihlášení.

Odbor ekonomiky a účetnictví - lidé