Kompetence

  • přeprava osob a nákladů dle potřeby pracovišť VUT,
  • vnitrostátní a mezinárodní doprava v době, kdy není vytížena hlavní činností,
  • vedení centrální evidence všech vozidel VUT,
  • vedení a evidenci spotřeby pohonných hmot, počtu ujetých kilometrů, technického stavu motorových vozidel,
  • údržba a oprava vozového parku VUT,
  • nákup a prodej motorových vozidel, podklady pro jejich pojištění a úkony související s evidencí vozidel,
  • agenda týkající se dopravních nehod.

Kontaktní údaje

Odbor dopravy
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel