Organizační struktura

Odbor pro akademické záležitosti

Kompetence

  • příprava koncepce personálního rozvoje akademických pracovníků a její implementace v součinnosti s Personálním odborem a součástmi VUT,
  • koordinace personální politiky VUT v akademické sféře v součinnosti se všemi součástmi VUT,
  • příprava a správa systému hodnocení akademických pracovníků,
  • koordinace a administrativa udílení vyznamenání a ocenění VUT a evidenci ocenění udělovaných jinými institucemi.

Kontaktní údaje

Odbor pro akademické záležitosti
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60190 Brno

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková