Organizační struktura

Kancelář kvestora

Kompetence

  • příprava a vykonávání rozhodnutí kvestora,
  • administrativní zajištění výkonu funkce kvestora,
  • podmínky pro činnost kvestora a v nezbytných případech též pro činnost dalších orgánů VUT,
  • činnost poradních sborů kvestora a pracovních skupin kvestora dle Statutu VUT.

Kontaktní údaje

Kancelář kvestora
Rektorát VUT
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel

Odpovědnost: Mgr. Marta Vaňková