• JobChallenge 2017
 • Události
 • Sem patřím
 • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
 • Výzkumná centra

 • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Volba kandidáta na jmenování rektorem VUT v Brně
pro funkční období únor 2014 - leden 2018

se uskutečnila v souladu s vnitřními předpisy VUT v Brně v úterý 5. listopadu 2013. 

Kandidátem na jmenování rektorem Vysokého učení technického v Brně byl
zvolen prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.
Zvítězil s jasnou převahou 19 hlasů, zbývajících 8 hlasů patřilo druhému uchazeči o post rektora,
kterým byl prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

UCHAZEČI O ZVOLENÍ:

      

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

 

prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.

     
Kandidát byl navržen:
 • AS Fakulty stavební
 • AS Fakulty podnikatelské 
 • AS Fakulty strojního inženýrství
  Kandidát byl navržen:
 • AS Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií
 • AS Fakulty informačních technologií
     

PROGRAMOVÁ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČŮ O ZVOLENÍ


PŘEDVOLEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE VUT V BRNĚ


úterý 29. října 2013 od 14:00 - 18:00 hodin
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Technická 12, Aula, místnost SH2.173

středa 30. října 2013 od 14:00 - 18:00 hodin
Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95, Historická aula, budova A (1. poschodí)

čtvrtek 31. října 2013 od 14:00 - 18:00 hodin
Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 4, posluchárna P384


PROGRAM PŘEDVOLEBNÍCH SHROMÁŽDĚNÍ

 • zahájení
 • projev kandidáta (20 minut)
 • diskuse - odpovědi kandidáta na ústní dotazy účastníků shromáždění
 • závěr SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY