• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Death Wish: The End of a Style and the Historiography of Architecture Death Wish: End of a Style and the Historiography of Architecture
Český název: Death Wish: Přání smrti: Konec slohu a historiografie architektury
Anglický název: Death Wish: The End of a Style and the Historiography of Architecture Death Wish: End of a Style and the Historiography of Architecture
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: přednáška
Jazyk: en
Originální abstrakt: The theme is end of styles. Using the notion revival in the style debate (Gothic Revival, etc.) seems to be an expression of the persuasion, that a style (Gothic) finished or died in one moment, then it did not exist for a certain period, and after that occurred again, revived. But is this construct correct?
Český abstrakt: Přednáška rozebírající fenomén konce výtvarných slohů z pohledu dějepisu umění. Klíčové hypotézy (Vasari, Birnbaum, Göller) a teoretické problémy konstruktu.
Anglický abstrakt: The theme is end of styles. Using the notion revival in the style debate (Gothic Revival, etc.) seems to be an expression of the persuasion, that a style (Gothic) finished or died in one moment, then it did not exist for a certain period, and after that occurred again, revived. But is this construct correct?
Klíčová slova: Umění - dějepis umění - sloh - teorie
Vydáno: 23.11.2012
Nakladatel: Courtauld Institute of Art
Místo: London, UK