• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Umění, dějepis umění a péče o památky: Nesamozřejmé partnerství
Český název: Umění, dějepis umění a péče o památky: Nesamozřejmé partnerství
Anglický název: Art, art historiography and heritage protection - a not self-evident partnership
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: přednáška
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Přednáška o vztahu tří disciplín - umělecké tvorby, dějepisu umění a památkové péče. Různost cílů a odtud vyplývající konsekvence.
Český abstrakt: Přednáška o vztahu tří disciplín - umělecké tvorby, dějepisu umění a památkové péče. Různost cílů a odtud vyplývající konsekvence.
Anglický abstrakt: A lecture about the relationship between three professions - art, art historiography and heritage protection.
Klíčová slova: Umění - dějepis umění - památková péče
Vydáno: 20.04.2012
Nakladatel: Univerzita Pardubice
Místo: Litomyšl