• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Heinrich Wölfflin, Geoffrey Scott a krásná klasická architektura, aneb historik umění a jeho vkus
Český název: Heinrich Wölfflin, Geoffrey Scott a krásná klasická architektura, aneb historik umění a jeho vkus
Anglický název: Heinrich Wölfflin, Geoffrey Scott and the Beautiful Classical Architecture, or an Art Historian and His Taste
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: konferenční sborník (ne článek)
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Heinrich Wölfflin, Geoffrey Scott a krásná klasická architektura, aneb historik umění a jeho vkus. Analýza vztahu vkusu historika umění a jeho metody dějin umění.
Český abstrakt: Heinrich Wölfflin, Geoffrey Scott a krásná klasická architektura, aneb historik umění a jeho vkus. Analýza vztahu vkusu historika umění a jeho metody dějin umění.
Anglický abstrakt: Heinrich Wölfflin, Geoffrey Scott, Art Historians and Empathy Aesthetics. An analysis on relations between taste, art history and theory.
Klíčová slova: Heinrich Wölfflin - Geoffrey Scott - dějiny umění - estetika vcítění - teorie umění
Vydáno: 16.02.2011
Nakladatel: Lidové noviny
Místo: Praha
ISBN: 978-80-7422-073-9
Kniha: Tvarujete si sami? Sborník z 3. sjezdu historiků umění
Číslo edice: 1
Strany od: 202
Strany do: 215
Strany počet: 372