• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Architectural History with(out) Theory
Český název: Historie architektury s teorií i bez ní
Anglický název: Architectural History with(out) Theory
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: přednáška
Jazyk: en
Originální abstrakt: The Czech Professional Debate on Architecture after 1989 - considerations on realitonship between theory, citic and historiography of architecture.
Český abstrakt: Česká odborná debata o architektuře po roce 1989 - analýza vztahu mezi teorií, historiografií a kritikou architektury.
Anglický abstrakt: The Czech Professional Debate on Architecture after 1989 - considerations on realitonship between theory, citic and historiography of architecture.
Klíčová slova: Česko - architektura - historiografie - kritika - teorie - komunismus - postkomunismus
Vydáno: 19.11.2010
Místo: Brno