• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Intelligence-based architecture, aneb Teorie architektury pro 21. století?
Český název: Intelligence-based architecture, aneb Teorie architektury pro 21. století?
Anglický název: Intelligence-based architecture, or Theory of Architecture for the 21st Century?
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: přednáška
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Současná neuropsychologie architektury a teorie vcítění, Heinrich Wölfflin, Geoffrey Scott, Nikos Salingaros.
Český abstrakt: Současná neuropsychologie architektury a teorie vcítění, Heinrich Wölfflin, Geoffrey Scott, Nikos Salingaros.
Anglický abstrakt: Contemporary neuropsychology of architecture, Heinrich Wölfflin, Geoffrey Scott and Nikos Salingaros.
Klíčová slova: Současná neuropsychologie architektury - teorie vcítění - Heinrich Wölfflin - Geoffrey Scott - Nikos Salingaros
Vydáno: 12.11.2009
Nakladatel: Seminář dějin umění FF MU
Místo: Brno