• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Pokročilé metody analýz za právní nejistoty
Český název: Pokročilé metody analýz za právní nejistoty
Anglický název: The Advanced Methods of Analyses under Law Uncertainty
Autor(ři): DOSTÁL, P.
Typ: kniha odborná
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Monografie pojednává o využití fuzzy logiky v právní oblasti. Jsou řešeny případové studie, kde fuzzy logika je podpůrným rozhodovacím prostředkem, když pracujeme s vágními pojmy, které se často vyskytují v právní praxi.
Český abstrakt: Monografie pojednává o využití fuzzy logiky v právní oblasti. Jsou řešeny případové studie, kde fuzzy logika je podpůrným rozhodovacím prostředkem, když pracujeme s vágními pojmy, které se často vyskytují v právní praxi.
Anglický abstrakt: Monograph deals with the usage of fuzzy logic in law area. The case studies are solved, where fuzzy logic is as a support of decision - making means, when we work with vague terms that are often used in law practice.
Klíčová slova: Pokročilé metody, analýzy, právo, nejistota
Rok RIV: 2009
Vydáno: 14.09.2009
Nakladatel: CERM Brno
Místo: Brno
ISBN: 978-80-7204-651-5
Kniha: Pokročilé metody analýz za právní nejistoty
Edice: 1
Číslo edice: 1
Strany od: 1
Strany do: 104
Strany počet: 104
URL: http://www.cerm.cz/dostal-petr-pokrocile-metody-rozhodovani-za-pravni-nejistoty-978-80-7204-651-5