• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Editorial: The Plight of Architectural Historians: A View from the "Other" Europe
Český název: Editorial: Situace historiků architektury - pohled z "druhé" Evropy
Anglický název: Editorial: The Plight of Architectural Historians: A View from the "Other" Europe
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: článek v časopise
Jazyk: en
Originální abstrakt: Essay on the plight of architectural historians from the point of view from the post-communist European country.
Český abstrakt: Esej o situaci historiků architektury z pohledu badatele z postkomunistické země - specifika oproti Západu.
Anglický abstrakt: Essay on the plight of architectural historians from the point of view from the post-communist European country.
Klíčová slova: architectura - historiografie - Evropa - komunismus
Rok RIV: 2010
Vydáno: 20.06.2010
Nakladatel: EAHN
Místo: Leyden
Strany od: 6
Strany do: 7
Strany počet: 80