• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci
Český název: O selektivnosti ochrany památek, aneb Život v rezervaci
Anglický název: About the selectivity of the heritage protection, or Life inside the reservation
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: přednáška
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Přednáška o plošné památkové ochraně a společných rysech ochrany kulturního a přírodního dědictví.
Český abstrakt: Přednáška o plošné památkové ochraně a společných rysech ochrany kulturního a přírodního dědictví.
Anglický abstrakt: A lecture on the heritage preservation areas, and the common features of the protection of cultural and natural heritage.
Klíčová slova: památková péče; ochrana přírody; světové dědictví
Vydáno: 11.11.2016
Nakladatel: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče
Místo: Praha
Strany od: 1
Strany do: 2
Strany počet: 2