• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Tradicionalismus v současné architektuře
Český název: Tradicionalismus v současné architektuře
Anglický název: Traditionalism in contemporary architecture
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: přednáška
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Přednáška o tradicionalistických proudech v architektuře a urbanismu ve 20. a 21. století.
Český abstrakt: Přednáška o tradicionalistických proudech v architektuře a urbanismu ve 20. a 21. století.
Anglický abstrakt: Lecture on the traditionalist movement in architecture and urban planning in the 20th century and 21st century.
Klíčová slova: architektura; urbanismus; 20. století; 21. století; tradicionalismus
Vydáno: 25.10.2016
Nakladatel: České vysoké učení technické, Fakulta architektury, Ústav památkové péče
Místo: Praha
Strany od: 1
Strany do: 2
Strany počet: 2