• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Dějiny architektury jako ateliérová disciplína?
Český název: Dějiny architektury jako ateliérová disciplína?
Anglický název: History of architecture as a studio discipline?
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: článek ve sborníku
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Studie o možnostech výuky dějin architektury na architektonických školách s důrazem na využití v projekční činnosti.
Český abstrakt: Studie o možnostech výuky dějin architektury na architektonických školách s důrazem na využití v projekční činnosti.
Anglický abstrakt: A study on the possibilities of teaching of history of architecture at the architectural schools with emphasis on use in design activities.
Klíčová slova: architektura; dějiny architektury; školství
Vydáno: 01.04.2016
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav architektury
Místo: Brno
ISBN: 978-80-214-5337-1
Kniha: Architektonické školství - mezi uměním a řemeslem
Edice: Martin Horáček
Číslo edice: 1
Strany od: 85
Strany do: 101
Strany počet: 16