• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: PMMA-based electrolytes for li-ion batteries
Český název: Elektrolyty pro li-ion baterie na bázi PMMA
Anglický název: PMMA-based electrolytes for li-ion batteries
Autor(ři): JAHN, M.; VONDRÁK, J.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; PAŘÍZEK, L.
Typ: článek ve sborníku
Jazyk: en
Originální abstrakt: Currently, the most used electrochemical power sources are Li-ion accumulators due to their high theoretical capacity and work potential. Because of increasing demands (current density and capacity), new forms of electrode materials and electrolytes for electrochemical power sources are researched. Gel polymer electrolytes are perspective for new types of Li-ion batteries. The properties and advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer electrolyte is composed of a conductive component (liquid electrolyte) and a polymer component (methacrylate). In this paper, we present fundamental characteristics of gel polymer electrolytes based on methacrylate.
Český abstrakt: V současné době jsou nejpoužívanější jako elektrochemické zdroje proudu Li-ion akumulátory, především kvůli jejich vysoké teoretické kapacitě a pracovnímu potenciálu. Kvůli zvyšujícím se požadavkům (proudová hustota a objem) jsou zkoumány nové formy elektrodových materiálů a elektrolytů pro tyto elektrochemické zdroje proudu. Gelové polymerní elektrolyty jsou perspektivní pro nové typy Li-ion baterií. Vlastnosti a výhody těchto gelů lze využít také v jiných oblastech elektrochemii. Polymerní gelový elektrolyt se skládá z vodivostní složky ( kapalný elektrolyt) a polymerní složky (methakrylát). V článku uvádíme základní charakteristiky gelových polymerních elektrolytů na bázi methakrylátu.
Anglický abstrakt: Currently, the most used electrochemical power sources are Li-ion accumulators due to their high theoretical capacity and work potential. Because of increasing demands (current density and capacity), new forms of electrode materials and electrolytes for electrochemical power sources are researched. Gel polymer electrolytes are perspective for new types of Li-ion batteries. The properties and advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer electrolyte is composed of a conductive component (liquid electrolyte) and a polymer component (methacrylate). In this paper, we present fundamental characteristics of gel polymer electrolytes based on methacrylate.
Klíčová slova: Gel; polymer; elektrolyty; baterie; článek; Li-ion; methyl metakrylát; UV světlo; vodivost; polymerace
Vydáno: 07.12.2016
Nakladatel: The electrochemical society
Místo: Pennington, New Jersey 08534-2839, USA
ISBN: 978-80-214-5384-5
Kniha: ECS Transaction
Strany od: 159
Strany do: 164
Strany počet: 6
URL: http://ecst.ecsdl.org/content/74/1/159.abstract