• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Inhibition of Hydrogen Evolution in Aluminium-phosphate Refractory Binders
Český název: Inhibice vývoje vodíku v hlinitofosfátových žárovzdorných pojivech
Anglický název: Inhibition of Hydrogen Evolution in Aluminium-phosphate Refractory Binders
Autor(ři): BEDNÁREK, J.; PTÁČEK, P.; ŠVEC, J.; ŠOUKAL, F.; PAŘÍZEK, L.
Typ: článek v časopise
Jazyk: en
Originální abstrakt: The study deals with the possibilities of inhibition of the reaction of aluminium-phosphate binders with iron scale, which is contained in bauxite. This material is mixed with phosphate binders to form refractories. The hydrogen is produced by this reaction causing the mixture foaming. The amount of evolved hydrogen was observed by the measuring by the Jank's calcimeter. Also the shape of oxidation-reduction potential of the binders was measured before and after mixing with aggregate using potentiometer. The influence of the addition of various cations on the hydrogen evolution and on the oxidation-reduction potential was observed. The effectiveness of the inhibitors was studied also visually by forming test elements.
Český abstrakt: Práce se zabývá možnostmi inhibice reakce hlinitofosfátových pojiv s otěrovým železem, obsaženým v bauxitu. Bauxit slouží jako plnivo v žárovzdorných materiálech na bázi těchto pojiv. Reakcí pojiva s železem vzniká vodík, což má na následek nežádoucí napěnění směsi. Množství vzniklého vodíku bylo pozorováno pomocí vápnoměru dle Janka. Byl sledován vliv různých kationůt na vývoj vodíku a redoxní potenciál systému. Účinnost jednotlivých inhibitorů byla dále porovnávána vizuálně pomocí zkušebních směsí.
Anglický abstrakt: The study deals with the possibilities of inhibition of the reaction of aluminium-phosphate binders with iron scale, which is contained in bauxite. This material is mixed with phosphate binders to form refractories. The hydrogen is produced by this reaction causing the mixture foaming. The amount of evolved hydrogen was observed by the measuring by the Jank's calcimeter. Also the shape of oxidation-reduction potential of the binders was measured before and after mixing with aggregate using potentiometer. The influence of the addition of various cations on the hydrogen evolution and on the oxidation-reduction potential was observed. The effectiveness of the inhibitors was studied also visually by forming test elements.
Klíčová slova: Fosfátová pojiva; bauxit; žárovzdorné materiály; otěrové železo; inhibice; vápnoměr; potenciometrie
Vydáno: 03.08.2016
Nakladatel: Elsevier
Místo: Nizozemsko
Strany od: 87
Strany do: 93
Strany počet: 7
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705816317726
Plný text v Digitální knihovně: http://hdl.handle.net/11012/70006