• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Gel polymer electrolytes on based MMA
Český název: Gelové polymerní elektrolyty na bázi MMA
Anglický název: Gel polymer electrolytes on based MMA
Autor(ři): JAHN, M.; SEDLAŘÍKOVÁ, M.; VONDRÁK, J.; PAŘÍZEK, L.
Typ: článek ve sborníku
Jazyk: en
Originální abstrakt: Currently, the most used Li-ion electrochemical power sources for their high theoretical capacity and work potential. Because of increasing demands (current density and capacity) are researched new forms of electrode materials and electrolytes for electrochemical power sources. Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer electrolyte is composed of a conductive component (liquid electrolyte) and the polymer component (methacrylate). In this paper I present fundamental characteristics of gel polymer electrolytes.
Český abstrakt: V současné době jsou nejpoužívanější Li-ion elektrochemické zdroje proudu pro jejich vysokou teoretickou kapacitu a pracovní potenciál. Vzhledem k rostoucím nárokům (proudová hustota a kapacita) jsou zkoumány nové formy elektrodových materiálů a elektrolytů pro elektrochemické zdroje proudu. Gelové polymerní elektrolyty jsou v dnešní době velice perspektivní pro nové typy Li-ion baterií. Vlastnosti respektive výhody těchto gelů lze využít i v jiných oblastech elektrochemie. Polymerní gelový elektrolyt se skládá z vodivostní složky (kapalný elektrolyt) a polymerní složky (metakryláty). V tomto článku uvádím základní vlastnosti gelových polymerních elektrolytů.
Anglický abstrakt: Currently, the most used Li-ion electrochemical power sources for their high theoretical capacity and work potential. Because of increasing demands (current density and capacity) are researched new forms of electrode materials and electrolytes for electrochemical power sources. Gel polymer electrolytes are perspective electrolytes for new types of Li-ion batteries today. The properties respectively advantages of these gels can be used also in other fields of electrochemistry. The gel polymer electrolyte is composed of a conductive component (liquid electrolyte) and the polymer component (methacrylate). In this paper I present fundamental characteristics of gel polymer electrolytes.
Klíčová slova: Gel; polymer; elektrolyty; baterie; článek; Li-ion; methyl metakrylát; UV světlo; vodivost; polymerace
Vydáno: 29.08.2016
Nakladatel: Brno University of Technology - Faculty of Electrical Engineering and Communication
Místo: Brno
ISBN: 978-80-214-5384-5
Kniha: Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells - 17th ABAF
Edice: 1
Číslo edice: 1
Strany od: 90
Strany do: 93
Strany počet: 4
URL: http://www.aba-brno.cz/