• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Tradicionalismus v soudobém urbanismu
Český název: Tradicionalismus v soudobém urbanismu
Anglický název: Traditionalism in Contemporary Urbanism
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: přednáška
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Přednáška o tradicionalismu v soudobém urbanismu pro studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Český abstrakt: Přednáška o tradicionalismu v soudobém urbanismu pro studenty Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Anglický abstrakt: Guest lecture on traditionalism in contemporary urban planning for students of the University of Applied Arts in Prague.
Klíčová slova: architektura; urbanismus; 21. století
Vydáno: 18.03.2015