• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Sabina Soušková, K otázce filozofie památkové péče a restaurování: Alois Riegl a Václav Wagner v současnosti
Český název: Sabina Soušková, K otázce filozofie památkové péče a restaurování: Alois Riegl a Václav Wagner v současnosti
Anglický název: Sabina Soušková, The question of philosophy of the heritage preservation and restoration: Alois Riegl and Václav Wagner today
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: článek souhrnný, posudek
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Oponentský recenzní posudek na článek o filozofii památkové péče v pojetí Aloise Riegla a Václava Wagnera pro odborný recenzovaný časopis Zprávy památkové péče.
Český abstrakt: Oponentský recenzní posudek na článek o filozofii památkové péče v pojetí Aloise Riegla a Václava Wagnera pro odborný recenzovaný časopis Zprávy památkové péče.
Anglický abstrakt: Opponent review of the article on the philosophy of heritage conservation in the concept of Alois Riegl and Václav Wagner, for the peer-reviewed journal Zprávy památkové péče (Reports of the Czech Heritage Conservation).
Klíčová slova: památková péče; Alois Riegl; Václav Wagner
Vydáno: 24.04.2014
Nakladatel: Národní památkový ústav
Místo: Praha
Strany od: 1
Strany do: 2
Strany počet: 2