• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Petr Sládeček, Evangelický kostel v Přelouči v kontextu soudobé architektury českých sborů helvetského vyznání
Český název: Petr Sládeček, Evangelický kostel v Přelouči v kontextu soudobé architektury českých sborů helvetského vyznání
Anglický název: Petr Sládeček, Evangelical Church in Přelouč in the context of contemporary architecture of the Czech Church of Helvetic confession
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: článek souhrnný, posudek
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Oponentský recenzní posudek článku vangelický kostel v Přelouči v kontextu soudobé architektury českých sborů helvetského vyznání, pro odborný recenzovaný časopis Zprávy památkové péče.
Český abstrakt: Oponentský recenzní posudek článku vangelický kostel v Přelouči v kontextu soudobé architektury českých sborů helvetského vyznání, pro odborný recenzovaný časopis Zprávy památkové péče.
Anglický abstrakt: Opponent review of the article about the evangelical church in Přelouč (East Bohemia), for the peer-reviewed journal Zprávy památkové péče (Reports of the Czech Heritage Conservation).
Klíčová slova: architektura; památková péče; Přelouč; Rudolf Kříženecký; kostel
Vydáno: 24.04.2014
Strany od: 1
Strany do: 2
Strany počet: 2