• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Věra Kučová, Ochrana historických měst a vesnic jako morální povinnost a základ kulturní identity
Český název: Věra Kučová, Ochrana historických měst a vesnic jako morální povinnost a základ kulturní identity
Anglický název: Věra Kučová, The Protection of Historic Towns and Villages as a Moral Obligation and the Basis of Cultural Identity
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: článek souhrnný, posudek
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Oponentský recenzní posudek článku Ochrana historických měst a vesnic jako morální povinnost a základ kulturní identity, pro odborný recenzovaný časopis Zprávy památkové péče.
Český abstrakt: Oponentský recenzní posudek článku Ochrana historických měst a vesnic jako morální povinnost a základ kulturní identity, pro odborný recenzovaný časopis Zprávy památkové péče.
Anglický abstrakt: Opponent review of an article The Protection of Historic Towns and Villages as a Moral Obligation and the Basis of Cultural Identity, written for the peer-reviewed journal Zprávy památkové péče.
Klíčová slova: architektura; památková péče; obnova měst
Vydáno: 24.04.2014
Nakladatel: Národní památkový ústav
Místo: Praha
Strany od: 1
Strany do: 2
Strany počet: 2