• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Hana Kovářová, Genius loci - srovnání přístupů architektury Velké Británie a České republiky na vybraných příkladech
Český název: Hana Kovářová, Genius loci - srovnání přístupů architektury Velké Británie a České republiky na vybraných příkladech
Anglický název: Hana Kovářová, Genius loci - Comparison of approaches between architecture of Great Britain and the Czech Republic on selected cases
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: článek souhrnný, posudek
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Oponentský recenzní posudek příspěvku Genius loci - srovnání přístupů architektury Velké Británie a České republiky na vybraných příkladech pro sborník doktorandské konference na FAST VUT
Český abstrakt: Oponentský recenzní posudek příspěvku Genius loci - srovnání přístupů architektury Velké Británie a České republiky na vybraných příkladech pro sborník doktorandské konference na FAST VUT
Anglický abstrakt: Opponent review of the paper Genius loci: Comparison of approaches between architecture of Great Britain and the Czech Republic on selected cases, for the Proceedings of the conference of the Ph.D.-candidates of FAST BUT.
Klíčová slova: architektura; Česká republika; Velká Británie; genius loci
Vydáno: 05.01.2015
Nakladatel: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
Místo: Brno
Strany od: 1
Strany do: 2
Strany počet: 2