• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Výsledky výzkumu a vývoje

Detail publikace

Originální název: Osud architektury 20. století v 21. století - pokus o předpověď
Český název: Osud architektury 20. století v 21. století - pokus o předpověď
Anglický název: The destiny of twentieth-century architecture in the 21st century - a prediction attempt
Autor(ři): HORÁČEK, M.
Typ: kapitola v knize
Jazyk: cs
Originální abstrakt: Studie analyzuje možnosti budoucího zacházení s architektonickým dědictvím pocházejícím z 20. století, s důrazem na situaci v českých zemích.
Český abstrakt: Studie analyzuje možnosti budoucího zacházení s architektonickým dědictvím pocházejícím z 20. století, s důrazem na situaci v českých zemích.
Anglický abstrakt: The study deals with possible destiny of architectural heritage originated in the 20th century, with the empasis on the Czech Lands.
Klíčová slova: architektura - památková péče - 20. století
Rok RIV: 2012
Vydáno: 31.12.2012
Nakladatel: VŠB-TU
Místo: Ostrava
ISBN: 978-80-87079-27-0
Kniha: Proměny architektury 2. poloviny 20. století
Edice: dějiny umění
Číslo edice: 1
Strany od: 10
Strany do: 15
Strany počet: 6