• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj

Název: Význam volných prostorů pro udržitelný urbánní rozvoj
Označení: GA15-05237S
Zahájení: 01.01.2015
Ukončení: 31.12.2017
Orig. jazyk: čeština