• Volba rektora
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Zasedala Mezinárodní vědecká rada Centra AdMaS

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 se sešla Mezinárodní vědecká rada Centra AdMaS na svém prvním jednání v novém složení.

Odpolednímu zasedání vědecké rady předcházely workshopy výzkumných skupin se svými odbornými protějšky z vědecké rady. Workshopy byly zaměřeny na podrobné zmapování aktivit výzkumných skupin a jejich výzkumného potenciálu. Součástí odpoledního jednání vědecké rady byla i prohlídka laboratoří a přístrojového vybavení centra.

Členové mezinárodní vědecké rady:

Prof. Andrea Giuseppe Capodaglio, Università degli Studi di Pavia, Itálie

Prof. Harald Garrecht, Universität Stuttgart, Německo.

Prof. Dionys Van Gemert, KU Leuven, Belgie

Doc. Alfred Strauss, University of Natural Resources and Life Sciences, Vídeň, Rakousko

Prof. Humberto Varum, Faculty of Engineering, University of Porto, Portugal

Mezinárodní vědecká rada se opět sejde 23. – 24. listopadu 2017.


Publikováno: 30.11.2016 15:39

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/f20227/d130442