• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Realizace projektu VUT Příležitost

1. 3. 2017 byla zahájena realizace čtyřletého projektu VUT Příležitost podpořeného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolufinancovaného Evropskou unií.

Projekt rozvíjí současný systém komercializace na VUT v Brně. Stávající tým odborníků z oblasti ochrany duševního vlastnictví na centrální úrovni a manažerů transferu technologií působících na fakultách je díky projektu nově posílen pozicemi business development manažerů na jednotlivých fakultách či výzkumných centrech. Hlavním úkolem těchto pracovníků je další zacílení komercializace směřující k posílení nabídky a uplatnění technologií z VUT v praxi a rozvoj vztahů s aplikační sférou. Dále díky projektu rozšiřujeme právní podporu vědcům a cílem je rovněž metodicky uchopit a institucionálně ukotvit oblast oceňování duševního vlastnictví, tým obohacujeme o pozice právníka a metodika transferu technologií.


Publikováno: 07.04.2017 14:03

Zkrácený odkaz: https://www.vutbr.cz/veda-a-vyzkum/f20227/d139384