• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

SIX - Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů

Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů (SIX) je společnou iniciativou ústavu radioelektroniky, ústavu telekomunikací, ústavu mikroelektroniky a ústavu fyziky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Centrum SIX se soustřeďuje na výzkum komunikačních a informačních systémů a jejich komponentů, provozovaných v perspektivních kmitočtových pásmech. Jedná se zejména o:

  • výzkum fyzické vrstvy komunikačních systémů: šíření, vyzařování, zesílení, filtrace a směšování (sub)milimetrových vln;
  • výzkum systémové vrstvy komunikačních systémů: mobilní systémy, optické systémy, satelitní systémy, a systémy digitální TV;
  • výzkum konvergovaných informačních a komunikačních technologií;
  • výzkum snímání, zpracování a reprezentace komunikačních signálů (akustické signály, obrazové signály, textové informace a jejich multimediální propojení);
  • výzkum snímání a detekce chemických a biologických látek, a fyzikálních veličin přenášených komunikačními kanály.
Centra výzkumu