• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

CEITEC - Středoevropský technologický institut

Vysoké učení technické v Brně se jako jeden z partnerů účastní projektu Středoevropského technologického institutu – CEITEC. VUT v Brně, tři další brněnské univerzity, dva ústavy akademie věd a jeden resortní výzkumný ústav společně plánují v Brně vybudovat špičkové vědecké centrum zaměřující se na oblast živých věd a pokročilých materiálů a technologií, které posune českou vědu na světovou úroveň.

Vědečtí pracovníci ze všech institucí z oblastí přírodních i technických věd se spojili a připravili projekt, z něhož bude možné financovat moderní přístrojové vybavení, technologie a vybudovat laboratoře splňující nejnáročnější podmínky.

Projekt tvoří celkem sedm výzkumných programů zaměřených do následujících oblastí: pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, pokročilé materiály, strukturní biologie, genomika a proteomika rostlinných systémů, molekulární medicína, výzkum mozku a lidské mysli, molekulární veterinární medicína.

CEITEC bude instituce, kde se bude provádět výzkum a kde bude současně probíhat i postgraduální a postdoktorská výuka ve zmiňovaných oblastech.

Plánovaným zdrojem financování jsou Strukturální fondy, prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, 1. prioritní osa - Evropská centra excelence.

Cílem CEITEC je přivést do Brna špičkovou vědumezinárodní vědecké kapacity, případně motivovat kvalitní české vědce k vědecké činnosti právě na některé ze zúčastněných institucí.

Výstavba byla zahájena v září roku 2012. Hlavní laboratoře vzniknou v areálu brněnského kampusu Pod Palackého vrchem aUniverzitního kampusu v Bohunicích. Laboratoře v Bohunicích budou zaměřeny na přírodní vědy a medicínu. Mohou těžit z blízkosti Fakultní nemocnice Brno a biotechnologického institutu. V areálu Pod Palackého vrchem, v sousedství Technologického parku, vznikne centrum pro materiálové vědy a pokročilé technologie. Obě části budou fungovat jako interdisciplinární vědecká pracoviště s celouniverzitní působností.

www.ceitec.cz

Centra výzkumu