• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Centra výzkumu

Regionální centra výzkumu a vývoje

Regionální centra výzkumu a vývoje (VaV) podpořená v rámci OP VaVpI jsou zaměřená především na aplikovaný výzkum a na posílení jejich spolupráce s aplikační sférou (soukromé podniky a další uživatelé výsledků výzkumu). Jejich přínos lze očekávat především ve vytváření sítí a intenzivní spolupráce s aplikačním sektorem díky smluvnímu výzkumu a poskytování služeb vycházejících z požadavků aplikačního sektoru a v rozvoji lidských zdrojů pro vysoce kvalifikované pozice ve VaV.

Centra excelence výzkumu a vývoje

Centra excelence VaV podpořená v rámci OP VaVpI budou využívat a posilovat potenciál existujících vysoce kvalitních výzkumných týmů v dané oblasti výzkumu tak, aby se stala mezinárodně viditelnými výzkumnými partnery prestižních center výzkumu v zahraničí. Očekává se, že centra excelence zásadním způsobem přispějí k vytváření nových znalostí, k rozvoji lidských zdrojů a také k dalšímu vývoji průlomových technologií v relevantních oborech. V neposlední řadě lze očekávat, že centra excelence budou přitahovat silný zájem ze strany aplikační sféry, budou vytvářet sítě spolupráce a zapojovat se do společných projektů s partnery z aplikačního sektoru jak z ČR, tak ze zahraničí.

Centra výzkumu