Detail publikace

BETONY S KŘEMIČITÝMI POPÍLKY – ODOLNOST PROTI SÍRANOVÉ KOROZI

BYDŽOVSKÝ, J. BROŽOVSKÝ, J.

Originální název

BETONY S KŘEMIČITÝMI POPÍLKY – ODOLNOST PROTI SÍRANOVÉ KOROZI

Český název

BETONY S KŘEMIČITÝMI POPÍLKY – ODOLNOST PROTI SÍRANOVÉ KOROZI

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V článku jsou uvedeny poznatky ze sledování odolnosti betonů, ve kterých je část drobného kameniva nahrazena elektrárenským popílkem z klasického spalování (křemičitým popílkem), proti působení síranů po době expozice 15 měsíců. Zkoušené betony byly vystaveny účinkům Na2SO4 v koncentraci 5 000 mg/l. Jako srovnávací byl použit beton bez přídavku popílku. Z analýzy výsledků zkoušek vyplynulo, že náhrada části drobného kameniva křemičitým popílkem na zvyšuje odolnost těchto betonů v síranovém agresivním prostředí

Český abstrakt

V článku jsou uvedeny poznatky ze sledování odolnosti betonů, ve kterých je část drobného kameniva nahrazena elektrárenským popílkem z klasického spalování (křemičitým popílkem), proti působení síranů po době expozice 15 měsíců. Zkoušené betony byly vystaveny účinkům Na2SO4 v koncentraci 5 000 mg/l. Jako srovnávací byl použit beton bez přídavku popílku. Z analýzy výsledků zkoušek vyplynulo, že náhrada části drobného kameniva křemičitým popílkem na zvyšuje odolnost těchto betonů v síranovém agresivním prostředí

Klíčová slova

beton, křemičitý popílek, sírany

Rok RIV

2013

Vydáno

15.05.2013

Nakladatel

SSBK

Místo

Brno

ISBN

978-80-87342-17-6

Kniha

Popílky ve stavebnictví 2013

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

88

Strany do

92

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT99882,
 author="Jiří {Bydžovský} and Jiří {Brožovský}",
 title="BETONY S KŘEMIČITÝMI POPÍLKY – ODOLNOST PROTI SÍRANOVÉ KOROZI",
 annote="V článku jsou uvedeny poznatky ze sledování odolnosti betonů, ve kterých je část drobného kameniva nahrazena elektrárenským popílkem z klasického spalování (křemičitým popílkem), proti působení síranů po době expozice 15 měsíců. Zkoušené betony byly vystaveny účinkům Na2SO4 v koncentraci 5 000 mg/l. Jako srovnávací byl použit beton bez přídavku popílku. Z analýzy výsledků zkoušek vyplynulo, že náhrada části drobného kameniva křemičitým popílkem na zvyšuje odolnost těchto betonů v síranovém agresivním prostředí",
 address="SSBK",
 booktitle="Popílky ve stavebnictví 2013",
 chapter="99882",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="SSBK",
 year="2013",
 month="may",
 pages="88--92",
 publisher="SSBK",
 type="conference paper"
}