Detail publikace

Mrazuvzdornosť pálených krytín

SOKOLÁŘ, R.

Originální název

Mrazuvzdornosť pálených krytín

Jazyk

sk

Originální abstrakt

V procese zmrazovania a rozmrazovania tehliarskeho črepu sledujeme kontinuálnu zmenu, ktorá sa týka pórového systému (objem pórov a medián polomeru pórov). Zmena pórového systému počas zmrazovacích cyklov prebieha tak, že objem malých pórov sa postupne zmenšuje a naopak, objem veľkých pórov postupne rastie. To má za následok, že dochádza k postupnému nárastu hodnoty mediánu polomeru pórov. Na základe týchto poznatkov môžeme konštatovať, že tehliarsky črep má snahu prispôsobiť svoju pórovú štruktúru tak, aby čo najlepšie odolával pôsobeniu zmrazovacích cyklov.

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT98875,
 author="Radomír {Sokolář}",
 title="Mrazuvzdornosť pálených krytín",
 annote="V procese zmrazovania a rozmrazovania tehliarskeho črepu sledujeme kontinuálnu zmenu, ktorá sa týka pórového systému (objem pórov a medián polomeru pórov). Zmena pórového systému počas zmrazovacích cyklov prebieha tak, že objem malých pórov sa postupne zmenšuje a naopak, objem veľkých pórov postupne rastie. To má za následok, že dochádza k postupnému nárastu hodnoty mediánu polomeru pórov. Na základe týchto poznatkov môžeme konštatovať, že tehliarsky črep má snahu prispôsobiť svoju pórovú štruktúru tak, aby čo najlepšie odolával pôsobeniu zmrazovacích cyklov.",
 address="TUKE, Civil Engineering Faculty",
 booktitle="IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering",
 chapter="98875",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="TUKE, Civil Engineering Faculty",
 year="2012",
 month="may",
 pages="1--8",
 publisher="TUKE, Civil Engineering Faculty",
 type="conference paper"
}