Detail publikace

Studie tvárného mechanismu porušování oceli Eurofer97

STRATIL, L. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

Studie tvárného mechanismu porušování oceli Eurofer97

Český název

Studie tvárného mechanismu porušování oceli Eurofer97

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je zkoumán tvárný mechanismus poškození oceli Eurofer97. Pro vytvoření různých podmínek triaxiality napjatosti byly zkoumány hladké a vrubované tahové tělesa. Přelomené poloviny tahových těles byly fraktograficky a metalograficky analyzovány a byla provedena kvantitativní studie mechanismu iniciace a nukleace dutin. Nukleace dutin se děje přednostně dekohezí rozhraní matrice-částice sekundární fáze. Podstatná fáze poškození oceli je následně tvořena postupným růstem dutin a konečná fáze poškození je završena velmi rychlým procesem koalescence dutin. Podmínky větší napjatosti uprostřed vrubovaných tahových těles způsobují potlačení nukleace dutin ale podporují jejich růst a také snižují úroveň lomové deformace.

Český abstrakt

V příspěvku je zkoumán tvárný mechanismus poškození oceli Eurofer97. Pro vytvoření různých podmínek triaxiality napjatosti byly zkoumány hladké a vrubované tahové tělesa. Přelomené poloviny tahových těles byly fraktograficky a metalograficky analyzovány a byla provedena kvantitativní studie mechanismu iniciace a nukleace dutin. Nukleace dutin se děje přednostně dekohezí rozhraní matrice-částice sekundární fáze. Podstatná fáze poškození oceli je následně tvořena postupným růstem dutin a konečná fáze poškození je završena velmi rychlým procesem koalescence dutin. Podmínky větší napjatosti uprostřed vrubovaných tahových těles způsobují potlačení nukleace dutin ale podporují jejich růst a také snižují úroveň lomové deformace.

Klíčová slova

Eurofer97, tvárný lom, dutiny

Rok RIV

2012

Vydáno

29.11.2012

Nakladatel

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.

Místo

Brno

ISBN

978-80-87434-06-2

Kniha

Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012

Strany od

59

Strany do

64

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT97659,
 author="Luděk {Stratil} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
 title="Studie tvárného mechanismu porušování oceli Eurofer97",
 annote="V příspěvku je zkoumán tvárný mechanismus poškození oceli Eurofer97. Pro vytvoření různých podmínek triaxiality napjatosti byly zkoumány hladké a vrubované tahové tělesa. Přelomené poloviny tahových těles byly fraktograficky a metalograficky analyzovány a byla provedena kvantitativní studie mechanismu iniciace a nukleace dutin. Nukleace dutin se děje přednostně dekohezí rozhraní matrice-částice sekundární fáze. Podstatná fáze poškození oceli je následně tvořena postupným růstem dutin a konečná fáze poškození je završena velmi rychlým procesem koalescence dutin. Podmínky větší napjatosti uprostřed vrubovaných tahových těles způsobují potlačení nukleace dutin ale podporují jejich růst a také snižují úroveň lomové deformace.",
 address="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.",
 booktitle="Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012",
 chapter="97659",
 howpublished="print",
 institution="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.",
 year="2012",
 month="november",
 pages="59--64",
 publisher="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i.",
 type="conference paper"
}