Detail publikace

Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství

BÍLEK, P. HOBST, L.

Originální název

Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství

Český název

Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí. Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích.

Český abstrakt

Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí. Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích.

Klíčová slova

nedestruktivní testování, drátky, homogenita, magnetické metody

Rok RIV

2013

Vydáno

25.01.2013

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno

Místo

Brno, Česká republika

ISBN

978-80-214-4675-5

Kniha

Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství

Číslo edice

1

Strany od

317

Strany do

324

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT97514,
 author="Petr {Bílek} and Leonard {Hobst}",
 title="Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství",
 annote="Příznivých vlastností drátkobetonu lze využít, pokud potřebujeme zvýšit odolnost betonu vůči tahovému napětí překračujícímu jeho pevnost, cyklickému namáhání, nebo rázovému namáhání. Problémem je zpracování drátkobetonu. Zvláště u vyšší koncentrace drátků. Během výrobního procesu jsou vlákna často nerovnoměrně rozložena. Dráty jsou často seskupeny, což snižuje celkovou homogenitu a tím kvalitu vlákna betonových konstrukcí.
Příspěvek se zabývá rozvojem magnetické metody za použití permanentních magnetů pro kontrolu rozložení vláken ve ztvrdlém drátkobetonu a srovnávacím meřením na kontrolních vzorcích.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno",
 booktitle="Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství",
 chapter="97514",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno",
 year="2013",
 month="january",
 pages="317--324",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno",
 type="conference paper"
}