Detail publikace

Hodnocení účinnosti navržených přírodě blízkých opatření v povodí Opavy

DUMBROVSKÝ, M. SOBOTKOVÁ, V. PODHRÁZSKÁ, J. VÁCHAL, J. VÁCHALOVÁ, R. PÁRTLOVÁ, P.

Originální název

Hodnocení účinnosti navržených přírodě blízkých opatření v povodí Opavy

Český název

Hodnocení účinnosti navržených přírodě blízkých opatření v povodí Opavy

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Opatření navržená v ploše povodí mají poměrně vysokou účinnost v případě eliminace nepříznivých účinků povrchového odtoku a povodňové ohroženosti z přívalových srážek, kdy velmi účinně snižují škody na majetku občanů v zasažených územích obce, omezují transport splavenin a difúzní znečištění do vodních toků a nádrží (zejména v ochranných pásmech povrchových vodních zdrojů) a jejich efekt je dále velmí významných v zábránění destrukce komplexního systému půdních vlastností. Úkolem je posouzení vlivu aplikace navrhovaných protierozních opatření navrhovaných v povodí Opavy krajinných opatření a vlivu vybraných suchých nádrží na snížení kulminačních průtoků v povodí řeky Opavy po závěrový profil Opava.

Český abstrakt

Opatření navržená v ploše povodí mají poměrně vysokou účinnost v případě eliminace nepříznivých účinků povrchového odtoku a povodňové ohroženosti z přívalových srážek, kdy velmi účinně snižují škody na majetku občanů v zasažených územích obce, omezují transport splavenin a difúzní znečištění do vodních toků a nádrží (zejména v ochranných pásmech povrchových vodních zdrojů) a jejich efekt je dále velmí významných v zábránění destrukce komplexního systému půdních vlastností. Úkolem je posouzení vlivu aplikace navrhovaných protierozních opatření navrhovaných v povodí Opavy krajinných opatření a vlivu vybraných suchých nádrží na snížení kulminačních průtoků v povodí řeky Opavy po závěrový profil Opava.

Klíčová slova

povodí, suchá nádrž, protierozní opatření

Rok RIV

2011

Vydáno

08.03.2011

Nakladatel

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR

Místo

Praha

ISBN

978-80-02-02290-9

Kniha

Hydrologie malého povodí 2011

Strany od

65

Strany do

70

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT97149,
 author="Miroslav {Dumbrovský} and Veronika {Sobotková} and Jana {Podhrázská} and Jan {Váchal} and Radka {Váchalová} and Petra {Pártlová}",
 title="Hodnocení účinnosti navržených přírodě blízkých opatření v povodí Opavy",
 annote="Opatření navržená v ploše povodí mají poměrně vysokou účinnost v případě eliminace nepříznivých účinků povrchového odtoku a povodňové ohroženosti z přívalových srážek, kdy velmi účinně snižují škody na majetku občanů v zasažených územích obce, omezují transport splavenin a difúzní znečištění do vodních toků a nádrží (zejména v ochranných pásmech povrchových vodních zdrojů) a jejich efekt je dále velmí významných v zábránění destrukce komplexního systému půdních vlastností. Úkolem je posouzení vlivu aplikace navrhovaných protierozních opatření navrhovaných v povodí Opavy krajinných opatření a vlivu vybraných suchých nádrží na snížení kulminačních průtoků v povodí řeky Opavy po závěrový profil Opava.",
 address="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR",
 booktitle="Hydrologie malého povodí 2011",
 chapter="97149",
 howpublished="print",
 institution="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR",
 year="2011",
 month="march",
 pages="65--70",
 publisher="Ústav pro hydrodynamiku AV ČR",
 type="conference paper"
}