Detail publikace

Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?

ZICH, R.

Originální název

Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?

Český název

Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?

Typ

kniha odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Kniha se zabývá problematikou strategického přístupu k rozvoji konkurenceschopnosti s důrazem na cílovou orientaci v chování podniku. Představuje koncepci úspěchuschopnosti v teoreticko-aplikační rovině. Tento koncept propojuje čtyři základní témata – úspěch organizace, konkurenci, strategii a rozvoj konkurenceschopnosti. Výchozím bodem je samotné vymezení pojmu úspěchuschopnost. Vedle terminologického základu jsou zde definována specifika přístupu a souvislost se strategickým přístupem k řízení. Zásadním tématem je pak vymezení strategie úspěchuschopnosti v kontextu tradičně koncipované strategie podniku. Navazující část definuje cílovou úroveň strategie úspěchuschopnosti. Cílová úroveň vychází z komplexního pojímání úspěchu libovolné organizace, hodnotící ekonomické, externí a interní aspekty jejího rozvoje. Vedle jisté filozofie tohoto konceptu je zde vymezena důležitost přístupu kombinujícího uvedené aspekty, zejména pak s ohledem na dlouhodobý strategický rozvoj. Třetí oblastí je specifické definování konkurence a konkurenčního prostoru.

Český abstrakt

Kniha se zabývá problematikou strategického přístupu k rozvoji konkurenceschopnosti s důrazem na cílovou orientaci v chování podniku. Představuje koncepci úspěchuschopnosti v teoreticko-aplikační rovině. Tento koncept propojuje čtyři základní témata – úspěch organizace, konkurenci, strategii a rozvoj konkurenceschopnosti. Výchozím bodem je samotné vymezení pojmu úspěchuschopnost. Vedle terminologického základu jsou zde definována specifika přístupu a souvislost se strategickým přístupem k řízení. Zásadním tématem je pak vymezení strategie úspěchuschopnosti v kontextu tradičně koncipované strategie podniku. Navazující část definuje cílovou úroveň strategie úspěchuschopnosti. Cílová úroveň vychází z komplexního pojímání úspěchu libovolné organizace, hodnotící ekonomické, externí a interní aspekty jejího rozvoje. Vedle jisté filozofie tohoto konceptu je zde vymezena důležitost přístupu kombinujícího uvedené aspekty, zejména pak s ohledem na dlouhodobý strategický rozvoj. Třetí oblastí je specifické definování konkurence a konkurenčního prostoru.

Klíčová slova

úspěchuschopnost, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, strategie

Rok RIV

2012

Vydáno

19.12.2012

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-818-2

Edice

Monografie

Číslo edice

1

Strany počet

125

Dokumenty

BibTex


@book{BUT96648,
 author="Robert {Zich}",
 title="Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?",
 annote="Kniha se zabývá problematikou strategického přístupu k rozvoji konkurenceschopnosti s důrazem na cílovou orientaci v chování podniku. Představuje koncepci úspěchuschopnosti v teoreticko-aplikační rovině. Tento koncept propojuje čtyři základní témata – úspěch organizace, konkurenci, strategii a rozvoj konkurenceschopnosti. Výchozím bodem je samotné vymezení pojmu úspěchuschopnost. Vedle terminologického základu jsou zde definována specifika přístupu a souvislost se strategickým přístupem k řízení. Zásadním tématem je pak vymezení strategie úspěchuschopnosti v kontextu tradičně koncipované strategie podniku. Navazující část definuje cílovou úroveň strategie úspěchuschopnosti. Cílová úroveň vychází z komplexního pojímání úspěchu libovolné organizace, hodnotící ekonomické, externí a interní aspekty jejího rozvoje. Vedle jisté filozofie tohoto konceptu je zde vymezena důležitost přístupu kombinujícího uvedené aspekty, zejména pak s ohledem na dlouhodobý strategický rozvoj. Třetí oblastí je specifické definování konkurence a konkurenčního prostoru.",
 address="Akademické nakladatelství CERM",
 chapter="96648",
 edition="Monografie",
 howpublished="print",
 institution="Akademické nakladatelství CERM",
 year="2012",
 month="december",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM",
 type="book"
}