Detail publikace

DIELEKTRICKÁ RELAXAČNÍ SPEKTROSKOPIE KERAMIKY CCTO MODIFKOVANÉ PŘECHODNÝMI KOVY A LANTHANIDY

LIEDERMANN, K. HOLCMAN, V. KLAMPÁR, M. SPOHNER, M.

Originální název

DIELECTRIC RELAXATION SPECTROSCOPY OF CCTO CERAMICS MODIFIED WITH TRANSITION METALS AND LANTHANIDES

Český název

DIELEKTRICKÁ RELAXAČNÍ SPEKTROSKOPIE KERAMIKY CCTO MODIFKOVANÉ PŘECHODNÝMI KOVY A LANTHANIDY

Anglický název

DIELECTRIC RELAXATION SPECTROSCOPY OF CCTO CERAMICS MODIFIED WITH TRANSITION METALS AND LANTHANIDES

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

We deal with the investigation of electrical properties of CaCu3Ti4012 based ceramics, doped with transition metals and lanthanides. Attention is focused toward the identification of the mechanism leading to high dielectric constant. In the course of our investigations we would like to modify the CCTO ceramics in order to reduce dielectric loss and extend the frequency range in which the dielectric constant retains its high value, up to the GHz range. Partial objectives are the structural and dielectric analysis of the pseudo-perovskite structure and analysis of the suitability of different types of electrical contacts to these materials.

Český abstrakt

Předmětem studia jsou elektrické vlastnosti keramiky založené na CaCu3Ti4012, dopované přechodnými kovy a lanthanidy. Pozornost je soustředěna ma identifikaci mechanismu způsobujícího vysokou permitivitu. Cílem je modifikace keramiky CCTO tak, aby se dosáhlo snížení dielektrických ztrát a aby se frekvenční interval, v němž je permitivita vysoká, roztáhl až do oblasti mikrovl. Dílčími cíli jsou strukturální a dielektrická analýza pseudo-perovskitové struktury a analýza vhodnosti různých typů elektrických kontaktů.

Anglický abstrakt

We deal with the investigation of electrical properties of CaCu3Ti4012 based ceramics, doped with transition metals and lanthanides. Attention is focused toward the identification of the mechanism leading to high dielectric constant. In the course of our investigations we would like to modify the CCTO ceramics in order to reduce dielectric loss and extend the frequency range in which the dielectric constant retains its high value, up to the GHz range. Partial objectives are the structural and dielectric analysis of the pseudo-perovskite structure and analysis of the suitability of different types of electrical contacts to these materials.

Klíčová slova

dielektrická spektroskopie, titaničitá keramika, permitivita

Rok RIV

2012

Vydáno

11.10.2012

Nakladatel

Brno University of Technology

Místo

Brno

ISBN

9788021445949

Kniha

New Trends in Physics 2012, Nové trendy ve fyzice NTF 2012

Edice

první

Číslo edice

1

Strany od

61

Strany do

64

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT96076,
 author="Karel {Liedermann} and Vladimír {Holcman} and Marián {Klampár} and Milan {Spohner}",
 title="DIELECTRIC RELAXATION SPECTROSCOPY OF CCTO CERAMICS MODIFIED WITH TRANSITION METALS AND LANTHANIDES",
 annote="We deal with the investigation of electrical properties of CaCu3Ti4012 based ceramics, doped with transition metals and lanthanides. Attention is focused toward the identification of the mechanism leading to high dielectric constant. In the course of our investigations we would like to modify the CCTO ceramics in order to reduce dielectric loss and extend the frequency range in which the dielectric constant retains its high value, up to the GHz range. Partial objectives are the structural and dielectric analysis of the pseudo-perovskite structure and analysis of the suitability of different types of electrical contacts to these materials.",
 address="Brno University of Technology",
 booktitle="New Trends in Physics 2012, Nové trendy ve fyzice NTF 2012",
 chapter="96076",
 edition="první",
 howpublished="print",
 institution="Brno University of Technology",
 year="2012",
 month="october",
 pages="61--64",
 publisher="Brno University of Technology",
 type="conference paper"
}