Detail publikace

Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 2: střep z plastického těsta

SOKOLÁŘ, R.

Originální název

Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 2: střep z plastického těsta

Český název

Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 2: střep z plastického těsta

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Sedm druhů kamenných odprašků a kalů bylo použito ve směsi se shodným obsahem vazného kaolinitického jílu pro přípravu keramického střepu z plastického těsta. Byla sledována především pórovitost a pevnost v ohybu zkušebních vzorků v závislosti na teplotě výpalu a typu pálicího režimu (rychlovýpal - standardní laboratorní výpal – výpal v průmyslové tunelové peci). Vzorky vyrobené z plastického těsta mají po shodném výpalu nižší pórovitost, nežli vzorky připravené suchým lisováním. Nejintenzivnějšími tavivy ve střepu vyrobeném z plastického těsta jsou kaly, resp. odprašky z úpravy moravské droby, při vyšších teplotách výpalu i odprašky amfibolitické, které dávají střep s nejvyšší pevností v ohybu.

Český abstrakt

Sedm druhů kamenných odprašků a kalů bylo použito ve směsi se shodným obsahem vazného kaolinitického jílu pro přípravu keramického střepu z plastického těsta. Byla sledována především pórovitost a pevnost v ohybu zkušebních vzorků v závislosti na teplotě výpalu a typu pálicího režimu (rychlovýpal - standardní laboratorní výpal – výpal v průmyslové tunelové peci). Vzorky vyrobené z plastického těsta mají po shodném výpalu nižší pórovitost, nežli vzorky připravené suchým lisováním. Nejintenzivnějšími tavivy ve střepu vyrobeném z plastického těsta jsou kaly, resp. odprašky z úpravy moravské droby, při vyšších teplotách výpalu i odprašky amfibolitické, které dávají střep s nejvyšší pevností v ohybu.

Klíčová slova

slínavost, plastické těsto, pevnost v ohybu, odprašky, kaly

Rok RIV

2012

Vydáno

09.07.2012

Nakladatel

SiliS

Místo

Praha

ISSN

1210-2520

Periodikum

Keramický zpravodaj

Ročník

28

Číslo

4

Stát

CZ

Strany od

5

Strany do

9

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@article{BUT96056,
 author="Radomír {Sokolář}",
 title="Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 2: střep z plastického těsta",
 annote="Sedm druhů kamenných odprašků a kalů bylo použito ve směsi se shodným obsahem vazného kaolinitického jílu pro přípravu keramického střepu z plastického těsta. Byla sledována především pórovitost a pevnost v ohybu zkušebních vzorků v závislosti na teplotě výpalu a typu pálicího režimu (rychlovýpal - standardní laboratorní výpal – výpal v průmyslové tunelové peci). Vzorky vyrobené z plastického těsta mají po shodném výpalu nižší pórovitost, nežli vzorky připravené suchým lisováním. Nejintenzivnějšími tavivy ve střepu vyrobeném z plastického těsta jsou kaly, resp. odprašky z úpravy moravské droby, při vyšších teplotách výpalu i odprašky amfibolitické, které dávají střep s nejvyšší pevností v ohybu.",
 address="SiliS",
 chapter="96056",
 institution="SiliS",
 number="4",
 volume="28",
 year="2012",
 month="july",
 pages="5--9",
 publisher="SiliS",
 type="journal article - other"
}