Detail publikace

Možnosti snižování emisí SO2 úpravou cihlářských zemin

SOKOLÁŘ, R.

Originální název

Možnosti snižování emisí SO2 úpravou cihlářských zemin

Český název

Možnosti snižování emisí SO2 úpravou cihlářských zemin

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jednou z možností zlepšení kvality ovzduší je snižování škodlivých emisí, které vznikají při výpalu cihlářských výrobků. Ne každá cihelna je ochotna zaplatit finančně náročné adsorpční zařízení (sorpce škodlivých plynů na granulovaném vápenci) nebo zařízení pro dodatečné spalování kouřových plynů. Úpravou surovinových směsí ovšem lze dosáhnout především snížení emisí oxidu siřičitého, jehož únik při použití dřevěných pilin jako lehčiva a cihlářských zemin s vysokým obsahem pyritu dosahuje až 4000 mg/m3 odcházejícího vzduchu (limit 2500 mg/m3). Navrhovanou úpravu surovinových směsí je možno označit jako tzv. "vnitřní odsíření", jehož principem je použití takových příměsí do surovinových směsí, které by při teplotách maximální emise oxidů síry daly možnost vzniku aktivního CaO jako adsorbéru SO2. Ćlánek si klade za cíl zmapovat vliv odpadu, který vzniká při výrobě cementotřískových desek CETRIS. Mimo technologických zkoušek střepu byl tento odpad posuzován také z hlediska emisí SO2 při výpalu pyritické zeminy.

Český abstrakt

Jednou z možností zlepšení kvality ovzduší je snižování škodlivých emisí, které vznikají při výpalu cihlářských výrobků. Ne každá cihelna je ochotna zaplatit finančně náročné adsorpční zařízení (sorpce škodlivých plynů na granulovaném vápenci) nebo zařízení pro dodatečné spalování kouřových plynů. Úpravou surovinových směsí ovšem lze dosáhnout především snížení emisí oxidu siřičitého, jehož únik při použití dřevěných pilin jako lehčiva a cihlářských zemin s vysokým obsahem pyritu dosahuje až 4000 mg/m3 odcházejícího vzduchu (limit 2500 mg/m3). Navrhovanou úpravu surovinových směsí je možno označit jako tzv. "vnitřní odsíření", jehož principem je použití takových příměsí do surovinových směsí, které by při teplotách maximální emise oxidů síry daly možnost vzniku aktivního CaO jako adsorbéru SO2. Ćlánek si klade za cíl zmapovat vliv odpadu, který vzniká při výrobě cementotřískových desek CETRIS. Mimo technologických zkoušek střepu byl tento odpad posuzován také z hlediska emisí SO2 při výpalu pyritické zeminy.

Rok RIV

2003

Vydáno

01.01.2003

Nakladatel

VŠB-TU Ostrava, Faculty of mininf and geology

Místo

Ostrava

ISBN

80-248-0246-5

Kniha

Mineral raw materials and mining activity of the 21-st century - part 1

Strany od

145

Strany do

150

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT9602,
 author="Radomír {Sokolář}",
 title="Možnosti snižování emisí SO2 úpravou cihlářských zemin",
 annote="Jednou z možností zlepšení kvality ovzduší je snižování škodlivých emisí, které vznikají při výpalu cihlářských výrobků. Ne každá cihelna je ochotna zaplatit finančně náročné adsorpční zařízení (sorpce škodlivých plynů na granulovaném vápenci) nebo zařízení pro dodatečné spalování kouřových plynů. Úpravou surovinových směsí ovšem lze dosáhnout především snížení emisí oxidu siřičitého, jehož únik při použití dřevěných pilin jako lehčiva a cihlářských zemin s vysokým obsahem pyritu dosahuje až 4000 mg/m3 odcházejícího vzduchu (limit 2500 mg/m3). Navrhovanou úpravu surovinových směsí je možno označit jako tzv. "vnitřní odsíření", jehož principem je použití takových příměsí do surovinových směsí, které by při teplotách maximální emise oxidů síry daly možnost vzniku aktivního CaO jako adsorbéru SO2. Ćlánek si klade za cíl zmapovat vliv odpadu, který vzniká při výrobě cementotřískových desek CETRIS. Mimo technologických zkoušek střepu byl tento odpad posuzován také z hlediska emisí SO2 při výpalu pyritické zeminy.",
 address="VŠB-TU Ostrava, Faculty of mininf and geology",
 booktitle="Mineral raw materials and mining activity of the 21-st century - part 1",
 chapter="9602",
 institution="VŠB-TU Ostrava, Faculty of mininf and geology",
 year="2003",
 month="january",
 pages="145",
 publisher="VŠB-TU Ostrava, Faculty of mininf and geology",
 type="conference paper"
}