Detail publikace

Posouzení znečištění abiotických složek životního prostředí po požárech

VÁVROVÁ, M. ČÁSLAVSKÝ, J. ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.

Originální název

Posouzení znečištění abiotických složek životního prostředí po požárech

Český název

Posouzení znečištění abiotických složek životního prostředí po požárech

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Studie je zaměžena na stanovení polybromovaných difenyletherů v matricích odebraných z požářišť. V těchto matricích byly sledovány kongenery PBDE 28, 47, 99, 100, 153, 154 a 183, které jsou součástí většiny komerčních přípravků na bázi PBDE. Indikace a kvantifikace analytů byla provedena plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu, k vyhodnocení byla využita metoda kalibrační křivky.

Český abstrakt

Studie je zaměžena na stanovení polybromovaných difenyletherů v matricích odebraných z požářišť. V těchto matricích byly sledovány kongenery PBDE 28, 47, 99, 100, 153, 154 a 183, které jsou součástí většiny komerčních přípravků na bázi PBDE. Indikace a kvantifikace analytů byla provedena plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu, k vyhodnocení byla využita metoda kalibrační křivky.

Klíčová slova

bromované retardátory hoření; polybromované difenyl ethery; půda; požářiště

Rok RIV

2012

Vydáno

11.11.2012

ISBN

978-80-86832-69-2

Kniha

Analytika odpadů II, sborník konference, 27. 11. - 28. 11. 2012, Žďár nad Sázavou

Číslo edice

1

Strany od

99

Strany do

104

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT95508,
  author="Milada {Vávrová} and Josef {Čáslavský} and Helena {Zlámalová Gargošová}",
  title="Posouzení znečištění abiotických složek životního prostředí po požárech",
  annote="Studie je zaměžena na stanovení polybromovaných difenyletherů v matricích odebraných z požářišť. V těchto matricích byly sledovány kongenery PBDE 28, 47, 99, 100, 153, 154 a 183, které jsou součástí většiny komerčních přípravků na bázi PBDE. Indikace a kvantifikace analytů byla provedena plynovou chromatografií s detektorem elektronového záchytu, k vyhodnocení byla využita metoda kalibrační křivky.",
  booktitle="Analytika odpadů II, sborník konference, 27. 11. - 28. 11. 2012, Žďár nad Sázavou",
  chapter="95508",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="november",
  pages="99--104",
  type="conference paper"
}