Detail publikace

Aplikace pozitronové emisní tomografie na výzkum transportu aerosolu v modelu lidských plic

LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. ADAM, J. BĚLKA, M. JÍCHA, M.

Originální název

Application of Positron Emission Tomography to Aerosol Transport Research in a Model of Human Lungs

Český název

Aplikace pozitronové emisní tomografie na výzkum transportu aerosolu v modelu lidských plic

Anglický název

Application of Positron Emission Tomography to Aerosol Transport Research in a Model of Human Lungs

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Positron Emission Tomography (PET) is a convenient method for measurement of aerosol deposition in complex models of lungs. It allows not only the evaluation of regional deposition characteristics but also precisely detects deposition hot spots. The method is based on a detection of a pair of annihilation photons moving in opposite directions as a result of positron – electron interaction after the positron emission decay of a suitable radioisotope. Liquid di(2-ethylhexyl) sebacate (DEHS) particles tagged with fluorine-18 as a radioactive tracer were generated by condensation monodisperse aerosol generator. Aerosol deposition was measured for three different inhalation flowrates and for two sizes of particles. Combination of PET with Computed Tomography (CT) in one device allowed precise localisation of particular segments of the model. The results proved correlation of deposition efficiency with Stokes number, which means that the main deposition mechanism is inertial impaction. As a next task the methodology for tagging the solid aerosol particles with radioactive tracer will be developed and deposition of porous and fiber aerosols will be measured.

Český abstrakt

Pozitronová emisní tomografie (PET) je vhodná metoda pro měření depozice aerosolu ve složitých modelech plic. Umožňuje jak určení regionálních depozičních charakteristik, tak i lokalizaci depozičních ohnisek. Metoda je založena na detekci páru anihilačních fotonů, které se pohybují v opačných směrech jako výsledek interakce elektronu a pozitronu po emisi pozitronů z vhodného radioizotopu. Depozice aerosolu byla měřena pro tři režimy a dvě velikosti částic. Výsledky prokázaly korelaci mezi depoziční účinností a Stokesovým číslem, což znamená, že v měřených režimech je dominantním depozičním mechanismem setrvačný impakt.

Anglický abstrakt

Positron Emission Tomography (PET) is a convenient method for measurement of aerosol deposition in complex models of lungs. It allows not only the evaluation of regional deposition characteristics but also precisely detects deposition hot spots. The method is based on a detection of a pair of annihilation photons moving in opposite directions as a result of positron – electron interaction after the positron emission decay of a suitable radioisotope. Liquid di(2-ethylhexyl) sebacate (DEHS) particles tagged with fluorine-18 as a radioactive tracer were generated by condensation monodisperse aerosol generator. Aerosol deposition was measured for three different inhalation flowrates and for two sizes of particles. Combination of PET with Computed Tomography (CT) in one device allowed precise localisation of particular segments of the model. The results proved correlation of deposition efficiency with Stokes number, which means that the main deposition mechanism is inertial impaction. As a next task the methodology for tagging the solid aerosol particles with radioactive tracer will be developed and deposition of porous and fiber aerosols will be measured.

Klíčová slova

transport aerosolu, depozice aerosolu, pozitronová emisní tomografie, model plic

Rok RIV

2012

Vydáno

09.04.2013

Nakladatel

EPJ Web of Conferences

Místo

Francie

ISBN

978-80-7372-912-7

Kniha

EPJ Web of Conferences

Strany od

1

Strany do

4

Strany počet

4

URL

BibTex


@inproceedings{BUT95329,
 author="František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Jan {Adam} and Miloslav {Bělka} and Miroslav {Jícha}",
 title="Application of Positron Emission Tomography to Aerosol Transport Research in a Model of Human Lungs",
 annote="Positron Emission Tomography (PET) is a convenient method for measurement of aerosol deposition in complex models of lungs. It allows not only the evaluation of regional deposition characteristics but also precisely detects deposition hot spots. The method is based on a detection of a pair of annihilation photons moving in opposite directions as a result of positron – electron interaction after the positron emission decay of a suitable radioisotope. Liquid di(2-ethylhexyl) sebacate (DEHS) particles tagged with fluorine-18 as a radioactive tracer were generated by condensation monodisperse aerosol generator. Aerosol deposition was measured for three different inhalation flowrates and for two sizes of particles. Combination of PET with Computed Tomography (CT) in one device allowed precise localisation of particular segments of the model. The results proved correlation of deposition efficiency with Stokes number, which means that the main deposition mechanism is inertial impaction. As a next task the methodology for tagging the solid aerosol particles with radioactive tracer will be developed and deposition of porous and fiber aerosols will be measured.",
 address="EPJ Web of Conferences",
 booktitle="EPJ Web of Conferences",
 chapter="95329",
 doi="10.1051/epjconf/20134501060",
 howpublished="online",
 institution="EPJ Web of Conferences",
 number="01060",
 year="2013",
 month="april",
 pages="1--4",
 publisher="EPJ Web of Conferences",
 type="conference paper"
}