Detail publikace

Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu

ANTON, O. HEŘMÁNKOVÁ, V. HOBST, L.

Originální název

Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu

Český název

Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Jedním z určujících faktorů pro jakost konstrukce z drátkobetonu je správný obsah a homogenita rozptýlení drátků. V rámci řešení projektu, jehož cílem je vývoj nových nedestruktivních metod pro stanovení homogenity drátkobetonu a procentuelního obsahu drátků byl řešen problém vytvoření kalibračních vzorků, kde bude zaručena ideální homogenita rozptýlení drátků, a tento faktor bude možné jak během vytváření vzorků, tak po jejich dokončení snadno sledovat. Tento problém byl vyřešen vytvořením vzorků, kde betonová směs byla nahrazena poloprůhlednou směsí skleněné drti a epoxidové pryskyřice.

Český abstrakt

Jedním z určujících faktorů pro jakost konstrukce z drátkobetonu je správný obsah a homogenita rozptýlení drátků. V rámci řešení projektu, jehož cílem je vývoj nových nedestruktivních metod pro stanovení homogenity drátkobetonu a procentuelního obsahu drátků byl řešen problém vytvoření kalibračních vzorků, kde bude zaručena ideální homogenita rozptýlení drátků, a tento faktor bude možné jak během vytváření vzorků, tak po jejich dokončení snadno sledovat. Tento problém byl vyřešen vytvořením vzorků, kde betonová směs byla nahrazena poloprůhlednou směsí skleněné drti a epoxidové pryskyřice.

Klíčová slova

Nedestruktivní zkoušení, drátkobetonové konstrukkce, kalibrační vzorky.

Rok RIV

2012

Vydáno

30.05.2012

Místo

Žilina

ISBN

978-80-554-0528-5

Kniha

Construmat 2012

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT94946,
  author="Ondřej {Anton} and Věra {Heřmánková} and Leonard {Hobst}",
  title="Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu",
  annote="Jedním z určujících faktorů pro jakost konstrukce z drátkobetonu je správný obsah a homogenita rozptýlení drátků. V rámci řešení projektu, jehož cílem je vývoj nových nedestruktivních metod pro stanovení homogenity drátkobetonu a procentuelního obsahu drátků byl řešen problém vytvoření kalibračních vzorků, kde bude zaručena ideální homogenita rozptýlení drátků, a tento faktor bude možné jak během vytváření vzorků, tak po jejich dokončení snadno sledovat. Tento problém byl vyřešen vytvořením vzorků, kde betonová směs byla nahrazena poloprůhlednou směsí skleněné drti a epoxidové pryskyřice.",
  booktitle="Construmat 2012",
  chapter="94946",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2012",
  month="may",
  pages="1--6",
  type="conference paper"
}