Detail publikace

Analýza a syntéza chaotických obvodů s použitím transkonduktančních operačních zesilovačů

HRUBOŠ, Z. GÖTTHANS, T.

Originální název

Analysis and Synthesis of the Chaotic Circuits Based on OTA Elements

Český název

Analýza a syntéza chaotických obvodů s použitím transkonduktančních operačních zesilovačů

Anglický název

Analysis and Synthesis of the Chaotic Circuits Based on OTA Elements

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper reviews mathematical analysis, synthesis, simulation and measurements of algebraically simple chaotic flows and circuits implementations based on OTA elements. Two efficient nonlinear function synthesis approaches are presented. The first part of article deals with mathematical analysis and calculations of eigenvalues. The second part deals with circuits realizations, PSpice simulations and measurements. The main contribution of this article is in a new implementation of chaotic circuit using operational transconductance amplifiers. Performances of the proposed circuits are confirmed through PSpice simulations for various values of bifurcation parameter.

Český abstrakt

Tento článek shrnuje matematickou analýzu, syntézu, simulace a měření algebraicky jednoduchých chaotických systémů a obvodpvých implementací založených na použítí aktivních prvků OTA. Jou prezentovány dvě obvodové implementace. První část článku se zabývá matematickou analýzou a výpočty vlastních čísel. Druhá část se zabývá obvodovou realizací, PSpice simulacemi a praktickým měřením. Hlavním přínosem tohoto článku je inovativní obvodové zapojení chaotických systémů pomocí transkonduktančních operačních zesilovačů.

Anglický abstrakt

This paper reviews mathematical analysis, synthesis, simulation and measurements of algebraically simple chaotic flows and circuits implementations based on OTA elements. Two efficient nonlinear function synthesis approaches are presented. The first part of article deals with mathematical analysis and calculations of eigenvalues. The second part deals with circuits realizations, PSpice simulations and measurements. The main contribution of this article is in a new implementation of chaotic circuit using operational transconductance amplifiers. Performances of the proposed circuits are confirmed through PSpice simulations for various values of bifurcation parameter.

Klíčová slova

Nelineární systém; diferenciální rovnice, OTA transkonduktanční operační zesilovače, PWL funkce, rovinní projekce.

Rok RIV

2012

Vydáno

05.09.2012

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-261-0038-6

Kniha

Proceedings of the 18th Iinternational Conference on Applied Electronics 2012

Číslo edice

1.

Strany od

103

Strany do

106

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT94922,
  author="Zdeněk {Hruboš} and Tomáš {Götthans}",
  title="Analysis and Synthesis of the Chaotic Circuits Based on OTA Elements",
  annote="This paper reviews mathematical analysis, synthesis, simulation and measurements of algebraically simple chaotic flows and circuits implementations based on OTA elements. Two efficient nonlinear function synthesis approaches are presented. The first part of article deals with mathematical analysis and calculations of eigenvalues. The second part deals with circuits realizations, PSpice simulations and measurements. The main contribution of this article is in a new implementation of chaotic circuit using operational transconductance amplifiers. Performances of the proposed circuits are confirmed through PSpice simulations for various values of bifurcation parameter.",
  booktitle="Proceedings of the 18th Iinternational Conference on Applied Electronics 2012",
  chapter="94922",
  howpublished="print",
  year="2012",
  month="september",
  pages="103--106",
  type="conference paper"
}