Detail publikace

Elektrodynamické síly v jističích

VALENTA, J.

Originální název

Elektrodynamické síly v jističích

Český název

Elektrodynamické síly v jističích

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá rozborem působení elektrodynamických sil v jističi a výpočtem těchto sil. Pozornost je zaměřena na analýzu sil působících na pevný a pohyblivý kontakt jističe. Znalost působení uvedených sil je důležitá pro analýzu omezujících vlastností jističe. K výpočtu je použit program ANSYS, který využívá metodu konečných prvků (FEM). První část se věnuje rozboru vzniku a působení sil v jističi. Tento rozbor slouží jako podklad pro teoretický návrh postupu řešení a stanovení podmínek výpočtu sil. Druhou část tvoří vlastní výpočet sil a analýza získaných výsledků. Nejprve je zkoumána stávající konfigurace proudovodné dráhy jističe a zhášecí komory. Poté následuje studium vlivu změny konfigurace proudovodné dráhy a vlivu zhášecí komory na velikost elektrodynamických sil.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá rozborem působení elektrodynamických sil v jističi a výpočtem těchto sil. Pozornost je zaměřena na analýzu sil působících na pevný a pohyblivý kontakt jističe. Znalost působení uvedených sil je důležitá pro analýzu omezujících vlastností jističe. K výpočtu je použit program ANSYS, který využívá metodu konečných prvků (FEM). První část se věnuje rozboru vzniku a působení sil v jističi. Tento rozbor slouží jako podklad pro teoretický návrh postupu řešení a stanovení podmínek výpočtu sil. Druhou část tvoří vlastní výpočet sil a analýza získaných výsledků. Nejprve je zkoumána stávající konfigurace proudovodné dráhy jističe a zhášecí komory. Poté následuje studium vlivu změny konfigurace proudovodné dráhy a vlivu zhášecí komory na velikost elektrodynamických sil.

Rok RIV

2004

Vydáno

11.11.2003

Místo

Brno

ISBN

80-214-2497-4

Kniha

EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika

Strany od

225

Strany do

230

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT9487,
  author="Jiří {Valenta}",
  title="Elektrodynamické síly v jističích",
  annote="Příspěvek se zabývá rozborem působení elektrodynamických sil v jističi a výpočtem těchto sil. Pozornost je zaměřena na analýzu sil působících na pevný a pohyblivý kontakt jističe. Znalost působení uvedených sil je důležitá pro analýzu omezujících vlastností jističe. K výpočtu je použit program ANSYS, který využívá metodu konečných prvků (FEM). První část se věnuje rozboru vzniku a působení sil v jističi. Tento rozbor slouží jako podklad pro teoretický návrh postupu řešení a stanovení podmínek výpočtu sil. Druhou část tvoří vlastní výpočet sil a analýza získaných výsledků. Nejprve je zkoumána stávající konfigurace proudovodné dráhy jističe a zhášecí komory. Poté následuje studium vlivu změny konfigurace proudovodné dráhy a vlivu zhášecí komory na velikost elektrodynamických sil.",
  booktitle="EPVE 2003 Elektrické pohony a výkonová elektronika",
  chapter="9487",
  year="2003",
  month="november",
  pages="225",
  type="conference paper"
}